Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

"Ska han börja tolka Bibeln nu också?"


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 11 augusti 2022 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

Jag kan fortfarande höra frågan. Rut och jag hade en bibelhelg någonstans och som vanligt hade vi lagt ut böcker på ett bokbord. Dels våra egna böcker och dels Biblar och annan kristen litteratur. Det var trångt kring bokbordet och då jag gick förbi hörde jag frågan som det nog inte var meningen att jag skulle höra: "Ska han börja tolka Bibeln nu också?" Han hade troligen sett Tolkningsboken och tyckte nog att man inte skulle tolka Bibeln utan läsa den bokstavligt "som det står".
Men varje del i Bibeln är inte avsedd att tolkas bokstavligt. Om man tolkar dessa delar bokstavligt kan budskapet bli helt annat än det som var meningen. 
Ibland talar Bibeln poetiskt. Normalt har vi inget problem med det. Salomo säger till exempel till den kvinna som han är förälskad i: "Din hals liknar ett elfenbenstorn" (Höga Visan 7:4). Nu är det väl inte många som tror att hennes hals verkligen liknade ett elfenbenstorn. Om man tolkar det bokstavligt tolkar man det fel. Poesi ska inte tolkas bokstavligt.
Ibland använder Bibeln ironi. Predikaren i Bibeln använder de två första kapitlen för att slå fast att livet är meningslöst. Det är naturligtvis inte Bibelns budskap. Bibeln vill verkligen leda oss in i ett meningsfullt liv. Först i Predikarens sista verser får vi allt på plats. Allt är meningslöst - om Gud inte fanns. Men han finns!
I den apokryfiska litteraturen (Uppenbarelseboken och sista delen av Daniels bok) beskrivs kampen mellan det goda och det onda i starka bilder. Där kan vi läsa om pansarklädda gräshoppor som såg ut som hästar och som sprutade ut eld rök och svavel som dödar människor (Upp 9:7-17). Sådana gräshoppor har aldrig funnits och det var heller aldrig meningen att vi skulle tolka dessa bilder bokstavligt. Det är förmodligen en bild av en krigsmaskin som skulle uppfinnas många år senare.
Det är sant att allt som står i Bibeln inte ska tolkas bokstavligt, men det betyder inte att vi kan tolka Bibeln hur so ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.