Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Ljuset i Ukraina: Rabbi Nahman


Ett inlägg från bloggen: En rätt så katolsk blogg...


Publicerad den 5 september 2022 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

Dagens krigshärjade Ukraina får snart se massiva pilgrimståg till Rabbi Nahmans grav. Från Israel kommer ivriga ortodoxa judar som sätter Gud framför rädsla och osäkerhet i ett land under attack. Här kommer några tankar om Rabbi Nahmans budskap. Han var barnbarn till Baal Shem Tov -- egentligen Israel ben Eliezer -- som föddes 1698, dog 22 maj 1760, och grundade chassidismens befriande gudstro. Baal Shem Tov var inte en reformatör så mycket som nyskapare. Denna nya relation till Gud byggde på två principer: *1* Gud är komplett närvarande "som en fin materia i allt som finns", vilket betyder att vi ser det Gudomliga Ansiktet när vi betraktar någonting materiellt i världen. *2* Det är en ständig växelverkan mellan Gud och allt som sker i världen. Därför sker allt som Ha-Shems ordning, Gud är aktivt närvarande i allt som sker. Därför är ingenting utanför Gud och ingenting kan vara accidens, ingenting sker slumpmässigt. För vår perception betyder detta att vi känslomässigt attributerar allt som Guds vilja och försyn och är bekväma och tillitsfulla i detta, även när ont sker. Det betyder också att bön kan pågå hela tiden genom att säga Guds namn och vara känslomässigt medveten om Hans ansikte som är närvarande i allt vi ser och i allt som sker. Detta är att vara hasid, from -- men lycklig och glad, inte nedslagen. Själva glädjen är Andens vittnesbörd. Det är ursprungligen den kommunion med Messias själv, som kristna har i eukaristin, bara utförd på ett enklare sätt i vardagens icke-liturgiska handlingar. Besht var sannolikt inte intresserad av den seriösa rabbinska judendomen och inte heller en institution som den senare ortodoxa chassidismen. Kombinationen av att Guds ansikte är överallt där vi tittar och att allt sker såsom Hans försyn, gör att vi känslomässigt blir liksom "invaderade" av det gudomliga. Vi är i Hans hand. Besht hade förmodligen tidigt denna grundupplevelse när han befann sig en ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av En rätt så katolsk blogg....