Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Strålningsskador. Blodceller klumpar ihop sig...artikel. Varning


Ett inlägg från bloggen: Han lever


Publicerad den 12 september 2022 23:11. Läs inlägget på bloggen här.

www.vaken.se/stralning-far-blodcellerna-att-klumpa-ihop-sig/" target="_blank" >https://www.vaken.se/stralning-far-blodcellerna-att-klumpa-ihop-sig/
 
 V A R N I N G
 


Blodcellerna klumpar ihop sig p.g.a strålning
2022-09-12


 

Blodcellerna klumpar ihop sig redan efter några minuters exponering
för strålning från trådlös teknik. Det visar flera av varandra oberoende analyser. Effekten, som i förlängningen kan orsaka huvudvärk, trötthet samt hjärt- och blodtrycksproblem, stämmer med teoretiska beräkningar som en professor i teoretisk fysik vid Linköpings Universitet redovisade redan år 2004.
 
År 2004 väckte en artikel från Linköpings universitet internationell uppmärksamhet. Bo Sernelius, professor i teoretisk fysik, hade räknat fram att strålningen från vanliga mobiltelefoner (och annan trådlös teknik) kan bilda oanat starka krafter på cellnivå, upp till tio miljarder gånger starkare än normalt. Effekten leder till att röda blodceller klumpar ihop sig.
Svaga krafter blev 10 miljarder starkare
Vattenmolekyler inne i kroppens celler har poler med positiva och negativa laddningar vilka skapar attraktionskrafter mellan cellerna. Dessa laddningar är normalt extremt svaga.
 
När Bo Sernelius gjorde en teoretisk beräkning av vad som händer med två röda blodceller när de utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner fann han att cellerna då via sina positive och negativa poler tenderar att klumpa ihop sig på rad, genom att de normalt mycket svaga laddningarna blir väldigt mycket kraftigare. Han fann att ökningen var hela tio miljarder jämfört med det normala.
 
Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics och väckte uppmärksamhet även internationellt, exempelvis i New Scientist.
Effekten kan även exempelvis leda till att blodkärl drar ihop sig.
 
“Vi fann en enorm ökning av attraktionskrafterna. Effekterna kan förväntas uppstå även i andra vävnader.” skrev Bo Sernelius.
 
– Om effekten hade ökat med tio g ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Han lever.