Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Rosh Hashanah - en bild på uppryckandet och vårt kommande hopp!


Ett inlägg från bloggen: Den yttersta tiden


Publicerad den 24 september 2022 06:06. Läs inlägget på bloggen här.

 


Kära Syskon, Jag skriver oftast mina inlägg själv, men ibland hittar man texter som förklarar så bra, att man faktiskt bara kan hänvisa till dem. Jag vill gärna dela ett sådant inlägg, som är skrivet av Lars Enarson. Normalt, så brukar jag peka på Pingst eller Shavuot, som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet. Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, och som jag förstår det, faller omkring den 25–27 september i år. Jag har delat detta inlägg tidigare, men vill gärna dela det igen, så det ger en bra bild av denna högtid och hur den är en skuggbild och har fantastiska referenser på själva uppryckandet. Så om Herren fullbordar sin återkomst genom högtider, så gör vi även klokt i att även titta närmare på denna. Här delar jag Lars Enarsons tankar om just Basunhögtiden: Basunhögtiden ”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten. De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst. Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Den yttersta tiden.