Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Staten är en fiende till det goda


Ett inlägg från bloggen: Masken


Publicerad den 16 november 2022 09:09. Läs inlägget på bloggen här.

 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. (Rom 13:3–6)
I dagsläget är det tydligt att vad den moderna staten än är, så gör den inte det jobb som en överhet insatt av Gud har som plikt att utföra. Istället för att belöna dem som gör det goda, skydda hederliga medborgare och inge fruktan och straffa de brottslingar som gör det onda, belönar och skyddar den istället brottslingar och har gått så långt att den straffar hederliga och gudfruktiga, kristna medborgare. Man betalar inte längre skatt av glädje för att man trots allt blir tillhandahållen en tjänst i form av statens beskyddarverksamhet, utan för att man inte har något val. Banken är tvungen att rapportera ens inkomst och om man inte deklarerar korrekt kommer man att bli straffad. Man gör det av rädsla och tvång. Det finns utrymme för att åtminstone vara nöjd med en nattväktarstat som kristen. Men nu har Herren visat oss, och det är en demonstration som borde vara tydlig för både kristna och icke-kristna, att staten inte är svaret på behovet.
Så som det har varit länge i Sverige börjar nu också synas i USA och bibeltrogna predikanter reagerar. Det korta klipp som jag bäddar in nedan visar en klar och koncis bild av detta faktum och John MacArthur i ett urklipp ur en predikan formulerar det hela mycket väl.
I vår värld idag utformar häskarna en kultur som skydda ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Masken.