Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

TA GUD PÅ ORDEN del 7


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 23 januari 2023 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

 Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".  En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!__________________________________________________ LOGOS och RHEMADå Jesus definierar vem som verkligen är hans lärjunge säger han så här: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31) En lärjunge är alltså en som inte bara läser Guds Ord då och då, utan en som förblir i Ordet. Det grekiska ordet som används här är "Logos". Vad betyder det då att förbli i Ordet? Det betyder antagligen att tänka på det och tugga på det. Ungefär som den salige mannen i den första psalmen i Psaltaren: Den salige mannen "har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt" (Ps 1:2)Lite längre fram i samma kapitel står det också om ordet, men här använder den grekiska texten inte "Logos" utan "Rhema". Där står det "Den som är av Gud Lyssnar till Guds Ord" (Joh 8:47).Det är tydligen skillnad på att läsa Guds ord (Logos) och att lyssna till Guds ord (Rhema). Man skulle kunna säga att Logos är hela Guds ord. Vi kan förbli i ordet genom att läsa det när vi vill. Men ibland händer det om vi verkligen läser "lyssnande" att Gud talar till oss genom bibelordet eller genom de tankar bibelordet ger oss. Då är det ett Rhema, ett personligt tilltal från Gud till mig i min speciella situation.Logos är alltså Guds Ord Bibeln. Rhema är då Gud talar till mig personligen. Bibelordet är Guds tal till mänskligheten genom alla tider och alla kulturer, Men Rhema är då Gud bemödar sig att ge mig ett personligt tilltal.Kan Gud till och med säga något annat till mig än vad orden egentligen betyder? Ja, det kan naturligtvis inte vara ett budskap som strider emot Guds Ord, men ibland kan Gud s ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.