Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Dagens andakt, den 23 januari


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 23 januari 2023 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

 


”…mina barn,  som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er.” (Gal 4:19) Paulus hade bekymmer med galaterna, efter det att han undervisat dem om att de inte skulle leva efter lagen längre, utan leva av tro. Det hade nästlat sig in lärare i församlingen som ville att galaterna skulle återgå till det gamla vanliga och inte hålla på med det där nymodiga, som handlade om rättfärdiggörelse av tro. Laggärningar var så mycket mer handfast och påtagligt. Men Paulus hade sett, vad Gud för länge sedan hade sett, att genom tron, skulle Kristus förkroppsligas i galaterna. I vissa översättningar står det att Kristus skulle ta gestalt i dem. Paulus visste, att om de bara höll fast vid tron på Jesus Kristus skulle de efterhand bli alltmer kristuslika. Fröet var redan sått i dem. De hade redan fått del av gudomlig natur, och detta nya skulle komma att prägla hela deras varelse om de bara fortsatte på samma sätt som de börjat. John Larsson skriveri en av sina texter om den nya rasen som ska uppstå i den helige andes kraft.  Denna ras ska bli ungefär som Jesus. Har du blivit född på nytt genom tron på Guds ord, så har du genom den helige andes verk blivit en del av denna nya ras och om du lever i nära gemenskap med Jesus i tillbedjan och lovsång, så att du ger näring åt din inre människa, kommer du att bli alltmer lik Kristus. BÖN Tack Herre, att du har låtit oss få bli del av en ny natur, när vi tog emot dig i våra liv. Tack för att du vill hjälpa oss att leva rätt, att övervinna de onda impulser som fortfarande bor i vår kropp och låta din helighet och renhet segra. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.