Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Inför söndagen den 19 mars. Tema: LIVETS BRÖD


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 18 mars 2023 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

FRÅN GAMLA TESTAMENTETOrds 9:1-61 Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina sju pelare.2 Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord.3 Hon har sänt ut sina tjänsteflickor, hon ropar från stadens översta höjder:4"Den som är okunnig må vända sig hit!"Till den som saknar förstånd säger hon:5"Kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat.6Överge oförståndet, så får ni leva, och gå fram på förståndets väg.
FRÅN BREVLITTERATUREN1 Kor 10:1-61 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda.
FRÅN EVANGELIERNAJoh 6:48-5948 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50 Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva."52 Judarna började då tvista med varandra och säga: "Hur kan han ge oss sitt kött att äta?" 53 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57 Liksom den levande Fadern har sänt ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.