Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Herrens dag med en barnfamilj


Ett inlägg från bloggen: Masken


Publicerad den 26 mars 2023 16:04. Läs inlägget på bloggen här.

 
Här är en guide för hur en man kan leda sin familj under Herrens dag. Då gudstjänsttider kan variera anges inga klockslag men kopiera gärna texten och fyll i klockslagen själv om så önskas.
På morgonen:

Familjen vaknar upp och äter en lätt frukost tillsammans. Börja dagen med en gemensam frukost där familjen kan prata och förbereda sig för dagen.
Läsning av bibeltexter och andakt i hemmet för hela familjen, där man kan läsa och prata om en passage ur Bibeln och be tillsammans. Diskutera bibelverser eller berättelser som är relevanta för dagens gudstjänst och fråga era barn vad de har lärt sig från Bibeln.
Ta tid för personlig andakt och bibelläsning. Även om de yngre barnen kanske inte läser Bibeln på egen hand kan du läsa en bibelberättelse för dem.

Före gudstjänsten

Familjen tar en promenad tillsammans i naturen eller gör någon annan lämplig aktivitet.
Familjen kommer hem och förbereder sig för gudstjänst genom att klä sig i lämpliga kläder. Hjälp barnen genom att välja deras kläder, packa en liten ryggsäck med böcker, kritor, papper och/eller bibelverser som de kan sysselsätta sig med under gudstjänsten.

Under gudstjänsten

Familjen närvarar regelbundet på gudstjänsterna i den lokala, bibliska församlingen som föräldrarna är medlemmar i.
Gudstjänsten börjar. En biblisk gudstjänst innehåller bön, psalmsång, predikan, nattvard och förbön.
Delta i gudstjänsten och uppmuntra dina barn att vara uppmärksamma och delta så mycket som möjligt. Förvänta dig dock inte att de har förmåga att tillbe Gud i sitt naturliga tillstånd, eller att de kan sitta helt stilla under hela gudstjänsten, men uppmuntra dem att vara respektfulla och inte störa andra deltagare.
Försök lära dina barn om betydelsen av gudstjänsten och hjälp dem att förstå de olika delarna av gudstjänsten.
Församlingen kan också ha söndagsskola för barnen där de får lära sig om Gud på deras nivå.


Gudstjäns ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Masken.