Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Steg 8 – Förhållande till andra


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 25 maj 2023 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

 
Från bibelsamtalsmaterialet Tio Steg Framåt


Cykelhjulet
Tänk dig ett cykelhjul med fyra
ekrar. Om inte navet sitter i centrum av hjulet, eller om en av ekrarna är för
lång, så kommer hela cykeln i obalans och kommer att skumpa upp och ned
bortöver vägen.

Så är det också i det kristna livet. Navet, centrum i det
kristna livet, är Jesus Kristus. Om inte han får vara centralgestalten som
genomsyrar allt annat i livet kommer det kristna livet i obalans.

Av de fyra ekrarna, som måste stå i balans med varandra, handlar
två om kommunikationen uppåt: bön och bibelläsning. De två andra har att göra
med kontakten till dem vid vår sida, våra medmänniskor: gemenskap och tjänst.

Detta steg och de två återstående stegen i
tiostegsprogrammet handlar om dessa fyra ekrar:-förhållande till andra/gemenskap – steg 8-bön – steg 9-bibelläsning – steg 9-uppgift/tjänst – steg 10

Kristi
kropp

Att bli född på nytt innebär att bli
född in i ett nytt sammanhang, in i en ny familj. För att beskriva denna nya
familj, församlingen/kåren, använder Bibeln flera olika bilder:-en kropp (Kristi kropp), där varje person är en lem, en del
av kroppen.-ett vinträd, där varje person är en gren i vinträdet.

Bägge bilderna skildrar en levande, fast sammanknuten enhet,
där varje del är beroende av helheten.

-det är svårt för en tumme att överleva om den inte är
förenad med resten av kroppen

-det är svårt för en gren att överleva om den inte sitter
fast vid trädet

-det är svårt för en kristen att överleva om han eller hon
inte är fast förenad i en kristen gemenskap.

 

Vi
behöver varandra

Att komma med i en grupp,
församling/kår, innebär mycket positivt. Vi får stöd av varandra, uppmuntran,
gemenskap och tillhörighet. Men det kan också innebära nya problem. Vi får nya
hänsynstaganden och förpliktelser mot varandra.

Det krävs mycket tålamod för att lära sig lev i den nya
familjen/kåren/församling ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.