Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Jakobs 7 barn med Lea – Messias och 1000-års riket


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 24 juni 2023 06:06. Läs inlägget på bloggen här.

 
Jakob fick i allt 7 barn med Lea. Medans Rakel, som var Jakobs andra hustru, representerar församlingen, men representerar Lea Israel och det judiska folket. Så genom Jakobs barn med Lea, kan vi olika sidor av den utlovade Messias, Jesu första komma till Israel och sedan 1000-års riket.
Ruben
1 Mos 29:32 - Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben, för hon sade: "HERREN har sett mitt lidande. Nu kommer min man att älska mig.”
Ruben var den förstfödde och namnet betyder ”se, en son”. Det här är en bild på Messias, som både var Gud och människa, som kom till världen som ett litet barn, för att frälsa både judar och hedningar. Fadern bekräftar detta och proklamerar att ”Du är min Son, jag har fött dig i dag (Psaltaren 2:7)
Simeon
1 Mos 29:33 - Och hon blev havande igen och födde en son. Då sade hon: "HERREN har hört att jag inte är älskad. Därför har han gett mig den också.” Och hon gav honom namnet Simeon
Efter Ruben föddes Simeon. Simeon brukar översättas med ”bönhörelse”. Den som hörde Messias budskap och kom till tro på honom, fick del av Guds rike.
I Psaltaren 81:9 uppmanas Israel att lyssna på Herren. ”Hör, mitt folk, jag vill varna dig! Israel, om du bara ville lyssna på mig!” I Uppenbarelseboken 3:20 så uppmanar Herren på samma sätt församlingen att höra Herrens röst. ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
Levi
1 Mos 29.34 - Sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sade hon: ”Nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner.” Därför fick han heta Levi
Jakobs tredje barn med Lea var sonen Levi. Det betyder ”fäst vid”, ”sammanbunden” eller ”tillgiven”. På engelska ”united” (förenad).  
Den som förenar sig med Messias blir frälst. ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.