Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Jesus är Aleph och Tav - Alfa och Omega - som snart kommer tillbaka!


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 26 augusti 2023 22:10. Läs inlägget på bloggen här.

 


Upp 1:8 - "Jag är A och O," säger Herren Gud, "han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige."
Upp 12:13 - "Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden."
I Uppenbarelseboken kallar både Fadern och Sonen sig för Alfa och Omega. Alfa och Omega är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, vilket betyder att Herren är alltings början och fullbordan. Denna titel visar på Sonen och Faderns gudomliga natur och att denna enighet är den evige Guden som inte har någon början eller något slut.
Men Jesus talade inte grekiska som det Nya testamentet är skrivet på. Herren talade hebreiska och arameiska, så det Jesus egentligen säger på hebreiska är - "Jag är Aleph och Tav".
Aleph och Tav
"Aleph" och "Tav" är den första och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Namnet "Aleph" kommer från det västsemitiska ordet för "oxe", vilket betyder "auktoritet" och "ledare". I det forna hebreiska språket är "Tav" den sista bokstaven, skrivet som ett kors, och betyder "märke", "tecken" och "signatur".
När dessa bokstäver symboliseras och skrivs som en oxe och ett kors, ser vi evangeliet beskrivet på ett fantastiskt sätt. Oxe-symbolen för "Aleph" representerar auktoritet och ledarskap, medan kors-symbolen för "Tav" står för märket, tecknet och signaturen. Denna representation visar på det mäktiga budskapet att ledaren, som är Jesus Kristus, ger sitt liv på korset för världen som han älskar så högt. Det visar på evangeliet om frälsning genom Jesu död och uppståndelse, och att han är början och slutet på allting, den evige Guden som bär märket av frälsning för alla som tror på honom.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
1 Mos 1:1 - "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord."
Om man tar utgångspunkt i den absolut första versen i Bibeln så består versen av 7 hebreiska ord, där det i grundtexten står "b'rasheet bara Elohim et HaShamayim v'et HaEretz."
Ordet ”B'rasheet ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.