Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Dagens andakt, den 17 september


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 17 september 2023 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

 ”Så kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg
vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de
heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad
genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud…” (2
Tim 3: 14-16)

Hela det tredje
kapitlet i 2 Timoteusbrevet handlar om hur det ska bli i de sista dagarna innan
Jesus kommer tillbaka. Det talas om tre tecken: 1) Egenkärlek – människorna
älskar njutning mer än Gud. Man är jagcentrerade och har flyttat över det som
tillhör Gud till sig själv. 2) Ytlig kristendom – man bär fromheten som en mask
men vill inte veta av dess kraft. Man vill gärna kalla sig kristen men man vill
inte ta konsekvenserna och 3) Man vågar inte ta ställning – man tar ständigt
emot ny undervisning, men man kommer ändå aldrig fram till insikt om sanningen.

Många
undersökningar beskriver den postmoderna världens människa på samma sätt.
Typiskt för postmodernismen är för det första den narcissistiska människan, som
har sig själv i centrum. I den postmoderna världen talar man för det andra om
en andlighet som är utformad av varje enskild individ så att den passar, och
inte av en allsmäktig Gud som gör anspråk på underkastelse. För det tredje är
relativismen ett utpräglat kännetecken för postmodernismen – tron att det inte
finns någon absolut sanning, utan det som känns rätt för stunden får vara
vägledande för mina beslut.

När vi ser hur
Bibeln, nära två tusen år i förväg, så precist beskriver den postmoderna
människan, blir det viktigt för oss att följa uppmaningen att hålla fast vid
tron på Guds ord – de heliga skrifterna.

BÖN

Tack Herre för att du
påminner oss om hur vi kan hålla oss redo för din återkomst till jorden. Jag
vill lyssna till ditt ord. Jag vill låta Dig vara centrum i mitt liv. Jag vill
lära känna kraften från Dig och jag vill leva i S ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.