Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

BEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE – 2 Sam 12


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 17 september 2023 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

 Bibelläsning: Andra Samuelsboken 12Läs bibeltexten här:www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12&" target="_blank" >https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+12&;version=SFB15
"Då sade David till Natan: ´Jag har syndat mot
Herren.´ Natan sade till David: ´Så har också Herren förlåtit dig din synd´.
(2 Sam 12:13)

David hade på allt sätt försökt dölja sin synd, men här kommer profeten Natan
och konfronterar David med vad han gjort.

Då vänder sig David till Gud och ber om förlåtelse och får ta emot förlåtelse.
I denna beskrivning ser det ut att vara en lätt och smärtfri process, men i
Psalm 51 beskriver David själv vilken kamp han upplevde i processen:
"Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser
enligt din stora barmhärtighet.Två mig ren från min missgärning, rena mig från
min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.
Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är
rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer...
Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö.
Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd
bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i
mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig
inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig."

Och i Psalm 32 beskriver David nyckeln till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och
natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta.
Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag
sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN."
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela."

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Det finns en oerhörd kraft och
befrielse i bekännelse av synd. 

________________ 

Innehåll:
Profeten Natan berättar för David om en ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.