Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

HERREN HADE FÖRVÄNTAT MER - Jes 5


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 21 maj 2024 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

 Bibelläsning: Jesaja 5Läs bibeltexten här:www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+5&" target="_blank" >https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+5&;version=SFB15

"Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade
rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet."  (Jes 5:7 FB)

Profeten Jesaja skildrar hur Herren vårdat och visat omsorg om sitt folk på
samma sätt som man visar omsorg om sin vingård. Och Herren hade förväntat en
skörd av äkta druvor, men vingården gav bara vilddruvor (vers 2). Han hade
förväntat rättfärdighet, men fann bara orättfärdighet (v. 7).

Herren går tillrätta med folket som vänder upp och ned på alla begrepp: "Ve
dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och
ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"
(vers 20).

På samma sätt förväntar Herren idag att hans folk ska vända sig bort fån det
onda och frambringa Andens frukt (Gal 5:22-23) i sina liv för att ära Herren.
________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur
stämmer denna profetia med situationen i församlingen idag? Hur stämmer denna
profetia med situationen i mitt liv?
________________________________
Innehåll:
Sången om Herrens vingård (vers 1-7)
Domsord över ogudaktigheten (vers 8-30)

Kommentar:
Gud hade väntat äkta frukt, men vingården gav bara vilddruvor (vers 4). Jesus
säger att man kan känna igen falska profeter på deras frukt (Matt 7:15-21). Det
som vi bär inom oss avslöjas av våra handlingar.

I Galaterbrevet talar Paulus om Andens frukt (Gal
5:22-23) i motsättning till köttets gärningar (Gal 5:19-21). Men Andens frukt
är inte något som vi själva kan producera. Andens frukt är resultatet av den
Helige Andes verk i vårt liv. Andens frukt kommer av att vi lever vårt liv nära
Herren "Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty
utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Om vi vill bära Andens
frukt måste vi låta Herren rensa och rena ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.