Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

DAGENS ANDAKT, den 18 maj


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 18 maj 2024 00:12. Läs inlägget på bloggen här.

”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom
10:17)

Om människor ska komma till tro
måste de först ha hört Guds ord. För att de ska höra Guds ord krävs det att
någon förkunnar. Jesus liknar ofta förkunnelsen av Guds ord med såningsmannen
som sår i jorden. ”Att så, är att börja odla
någonting medelst frön”. Så står det i en
ordbok på Internet. Där kan man också läsa att verbet odla innebär att man förbereder jorden,
gödslar, vattnar
och på andra sätt får en växt
att växa.

Gud vill att vi ska vara flitiga
att så ut frön, det vill säga att vi ska börja odla någonting i andra
människors liv. Det han vill att vi ska så ut är Guds ord. ”Utsädet är Guds
ord” står det i Lukas 11:8. Precis som i naturen måste jorden, människan, förberedas
för att ta emot Guds ord, någon måste så Gudsordet in i människan och sedan
måste detta gödslas och vattnas för att det ska bli en växt av det lilla fröet.
Detta är människans uppdrag, att förbereda jorden, att så att gödsla och
vattna, men det är Gud själv som står för växten. ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten” säger Paulus
i 1 Korintierbrevet 3:6.

När vi förkunnar, dvs. berättar om
Jesus för andra, sår vi ut frön som Gud kan låta växa till en stark tro hos
andra människor.

BÖN

Hjälp
mig idag att berätta för någon om Jesus. Och påminn mig om att det är detta som
är mitt uppdrag. Sedan står du Herre, för tillväxten av tro hos henne eller
honom. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.