Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Kraft


Ett inlägg från bloggen: Jesus Kristus JHVH Frälsaren


Publicerad den 7 december 2009 16:04. Läs inlägget på bloggen här.

kraft


Herren ökar den maktlöses styrka Jes 40:29
Full kraft att förkunna Mika 3:8
Inte genom styrka, genom min ande Sak 4:6
Jesus kom i Andens kraft Luk 4:14
När Anden kommer ska ni få kraft Apg 1:8
Apostlarna vittnade med stor kraft Apg 4:33
Kraften fullkomnas i svaghet 2 Kor 12:9f
Kraft åt er inre människa Ef 3:16
Kraft att vara uthålliga och tåliga Kol 1:11
Genom tron blev de starka Heb 11:33f
https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6011364199577326963-4853724773478883788?l=fralsaren.blogspot.com" alt="" />

http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wnX8HXOdX4ftsAqU1t9sa1XrtX0/0/da">http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wnX8HXOdX4ftsAqU1t9sa1XrtX0/0/di" border="0" ismap="true">

http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wnX8HXOdX4ftsAqU1t9sa1XrtX0/1/da">http://feedads.g.doubleclick.net/~a/wnX8HXOdX4ftsAqU1t9sa1XrtX0/1/di" border="0" ismap="true">

... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus Kristus JHVH Frälsaren.