Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Kärlek


Ett inlägg från bloggen: Jesus Kristus JHVH Frälsaren


Publicerad den 25 januari 2010 18:06. Läs inlägget på bloggen här.

- Guds kärlek.
Med evig kärlek har jag älskat dig Jer 31:3
Han gläder sig över dig i sin kärlek Sef 3:17
Så älskade Gud världen Joh 3:16
Bevisar sin kälek genom Kristi död Rom 5:8
Inget kan skilja oss från Kristi kärlek Rom 8:35f
Vi känner Guds kärlek, tror på den 1 Joh 4:16

- Människans kärlek.
Älska Herren av hela ditt hjärta Matt 22:37
Älska din nästa som dig själv Matt 22:39
Älska varandra som jag älskar er Joh 13:34f
Kärleken är tålig och mild 1 Kor 13:4f
Lev i kärlek, så som Kristus älskat oss Ef 5:2
Den som älskar känner Gud 1 Joh 4:7f
Vi älskar för att han först älskat oss 1 Joh 4:19
Kärlek till Gud är att hålla hans bud 1 Joh 5:3

https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6011364199577326963-1771709859495690621?l=fralsaren.blogspot.com" alt="" />

http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NAX6WyviN54kOOoVa4Khk3Qzvh0/0/da">http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NAX6WyviN54kOOoVa4Khk3Qzvh0/0/di" border="0" ismap="true">

http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NAX6WyviN54kOOoVa4Khk3Qzvh0/1/da">http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NAX6WyviN54kOOoVa4Khk3Qzvh0/1/di" border="0" ismap="true">

... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus Kristus JHVH Frälsaren.