Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Det lönar sig att ropa…


Ett inlägg från bloggen: Retreaten


Publicerad den 7 oktober 2011 12:12. Läs inlägget på bloggen här.

Var inte rädd.Tro endast.Mark 5:35-43  Hur ofattbar och stor är inte sanningen om den seger som Jesus vann för att rädda oss undan mörkrets välde, för att sedan föra oss in i Guds rike av ljus? Han har fört oss från död till liv...från mörker till ljus. Kol 1:13 I Markus 5: 35-43 kan vi läsa om hur Jesus griper in och hjälper en familj som just förlorat sin dotter. Redan i textens inledning får man se hur viktigt det är att aldrig ge upp hoppet om att Jesus kan förvandla mörker till ljus. Synagogföreståndarens vänner gör enligt sina egna övertygelser, ett kraftfullt försök att även övertyga honom att det är för sent. De säger att han ska ge upp och att det inte lönar sig att söka hjälp hos Jesus. Varför slösa tid på det som omöjligtvis kan förändras? Jesus som hör vännernas övertalningsförsök och otro säger till synagogföreståndaren att inte ska vara rädd, allt han behöver är att tro på Jesus och hålla fast vid sin övertygelse om att Han är den som kan hjälpa. Han är den som kan förändra mannens och hela hans familjs situation. Det behövs inte många ord från Jesus för att återuppliva den tro som mannens har i sitt hjärta, och för att blåsa liv i hoppet som sköljer bort den rädsla och otro som i ett enda nu vältrat sig över honom. Sedan vandrar de tillsammans hela vägen hem till mannens hus och där får Jesus visa sin makt… Glöm aldrig att även om allt verkar hopplöst, lönar det sig att ropa till Herren…  De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Även om livet, omständigheter, dina egna handlingar eller din synd och bortvändhet inte har fört dig in i ett själsligt och andligt mörker,  så djupt att du förlorat livslusten, kan det ändå hända att livet ibland blir tungt att bära... Var inte rädd...tro endast. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Den som av hela sitt ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Retreaten.