Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Det brinner en eld...


Ett inlägg från bloggen: Retreaten


Publicerad den 16 oktober 2011 18:06. Läs inlägget på bloggen här.

Vi älskardärför att han först har älskat oss. 1 Joh 4:11 Han kom för att tända en eld… Luk 12:49 ...en sanning som röjer prestationen ur vägen och öppnar – för den som vill – portarna till en aldrig sinande källa av kärlek. Det är inte i vår egen kraft som vi kan älska varandra eller oss själva. Kraften att älska kommer från Honom som själv är kärleken. Det var han som älskade först, och för att kanalisera sin kärlek till oss sände han sin egen son till försoning för våra synder och vår bortvändhet.Joh 4:10  Han sträckte ut sin kärlek till oss. Det är bara kärleken som har sin grund i försoningen som kan ge oss kraft att till och med älska våra fiender. Utan den kärleken kan vi aldrig följa rådet som Jesus ger: att älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss…Matt 5:44 Utan mig kan ni ingenting göra...Joh 15:5Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi kan inte älska av egen kraft. Det är bara om vi förblir i Jesus som vi kan bära frukt. All vår kärlek kommer från Gud. Hela vår existens har sitt ursprung och sitt djup i Guds kärlek. Vår identitet är att vi är skapade av Gud, och älskade av Honom, och trots all vår brist fröjdar han sig över oss med jubel.Sef 3:17 Jesus kom för att tända en eld – passionens låga, en kärlekens låga. Kärleken från Gud söker inte sitt och är därför spontan, omotiverad och evig. Kanske är det så att vi oftare än vi tror behöver vara den som älskar först, precis som Gud, för att kärleken ska bli synlig bland oss människor.  Det brinner en eld… Sitt en stund inför Guds Ansikte…lyssna till orden om Guds kärlek till dig…låt dem fylla varje rum i ditt hjärta. Kanske tänker du just nu på någon speciell person som behöver din kärlek… Din bön kan vara: Jesus, låt din eld brinna i mitt hjärta… Hjälp mig att älska (namnet p ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Retreaten.