Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Jesus tar död på våra ursäkter


Ett inlägg från bloggen: Saltbiten


Publicerad den 18 mars 2013 09:09. Läs inlägget på bloggen här.

Besvikelser hör ihop med förväntningar. Ju mer våra förväntningar är felinriktade, desto större är risken för besvikelser. Det är samma sak när det gäller Guds vilja och våra liv. Kunskapen om Guds vilja kan förstås vara ett problem. Vi kan ha blivit undervisade fel. Men trots att vi kan ha fått rätt undervisning om Guds vilja, så riktar vi av naturen våra förväntningar fel när det gäller hur Hans vilja skall förverkligas.Problemet ligger i att vi alltid börjar med att rikta förväntningarna mot oss själva. Trots att Gud inte gör det. Gud är tydlig med sin vilja, men har inga förväntningar att vi själva skall klara av det i egen kraft eller förmåga. Hur kan Han då uttrycka sin vilja så tydligt om vi inte klarar av det? Jo, därför att Han redan har förberett det vi skall göra (Ef. 2:8-10).Det finns en bok skrivet om vårt liv med alla de resurser det behövs för att förverkliga det. Vårt missförstånd när det gäller Guds kraft är att vi tror att Gud lovat sin kraft och närvaro när vi själva definierar innehållet i våra liv.Jesus säger om sin egen förmåga att förverkliga Guds vilja såhär: " Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen". (Joh. 5:19)Jesu verk här på jorden var alltså inte Hans egna, utan Faderns. Jesus var alltså beroende av "nåden" (Luk. 2:. För att Han var syndig? Nej! För att Han som människa levde under samma lagbundenhet som vi, dvs beroendet. Nåd är inte enbart syndernas förlåtelse utan även Guds kraft att förverkliga Hans vilja. Jesus var fullkomlig. Han syndade inte. Han blev som sådan ett fullkomligt offer istället för oss. Hans renhet är vår renhet. Trots detta, eller rättare sagt pga av detta säger Gud att vi behöver bli "helgade". Jesu fullkomlighet var också fullkomligt beroende och fullkomlig överlåtelse. Detta är också vi kallade at ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Saltbiten.