Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Har jag rättigheter?


Ett inlägg från bloggen: Saltbiten


Publicerad den 26 april 2013 13:01. Läs inlägget på bloggen här.

Jag skulle vilja svara på denna fråga med ett "nej". Detta med risken att missförstås redan från första raderna. Varje vecka kan vi höra i nyheterna om nån form av tvist när det gäller rättiggheter och intressebevakning. Vi hör ofta talas om de mänskliga rättigheterna. Rent allmänt, om barnens rättigheter, om åldringars rättigheter, arbetarens rättigheter osv. Vi vet att vår värld ser väldigt annorlunda ut gällande rättigheter, resurser, ordning, värderingar osv. Hur är det då med våra rättigheter från Guds perspektiv?Jag tror att dagens arbete och strävan för mänskliga rättigheter i sin bästa variant bara är en skugga av det som har blivit givet åt oss, det Gud tänkte för oss. Man kan i vissa strävanden  se en genuin längtan efter frid och harmoni, men samtidigt missar man pointen. En strävan efter rättigheter utan en rätt relation till "äganderätten" och skaparen, driver oss faktiskt åt fel håll. Varför? Därför att den i grund bygger på att människan själv skall kunna lösa problemet med orättvisa och lidande. Man utgår från att problemet ligger utanför en själv, och börjar från orsak (symptom), när man borde ta itu med verkan.Orättvisa och lidande är inte ett politiskt problem. Det är ett hjärtfel, ett moraliskt problem som ligger djupt inom oss. Det bygger på fel ägandeförhållande i relation till livet och resurserna som är oss givna. Detta igen beror på avsaknad av-,eller fel Gudsrelation.   I början gav Gud oss rättigheten att äga och förvalta jorden. Den rättigheten kunde och kan brukas rätt enbart genom rätt relation till Honom som gav den rätten. Vi kan alltså ha den rättigheten enbart om Gud har äganderätten över oss. Det är denna ordning som är grunden för alla rättigheter. Den måste vara oss given. Därför kunde Jesus säga "mig är GIVEN all makt i himmelen och på jorden". I Jesus fullbordades denna äganderätt fullkomligt. "Människan" ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Saltbiten.