Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Förbannelse och död - den fariseiska och religiösa andens skadeverkan


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 4 januari 2014 18:06. Läs inlägget på bloggen här.

"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10)En ande som i mina ögon gjort och gör stor skada inom kristenheten - sen dess begynnelse - är den man skulle kunna kalla för den fariseiska anden. Denna ande är inte förbehållen den judiska fromhetsriktning varefter den fått sitt namn utan finns överallt där människan efter egen förmåga försöker behaga Gud och upprätta hans vilja. Följden blir en bokstav som dödar i stället för Andens närvaro som ger liv och förvandling. Då endast Kristus kan ge oss det liv som gör oss fruktbärande är de egna försöken därtill dömda att misslyckas. Vi hamnar då utanför Kristus, utanför nåden (Gal 5:4), under förbannelse. En fruktlös religion blir följden där endast namnet minner om den livets furste man säger sig tillbe.(Upp 3:1)"Av frukten känner man trädet" sade Jesus och likadant är det väl i det här fallet. Då det inte finns någon evangeliets förkunnare som skulle vilja titulera sig farisé kan väl endast frukten avgöra om förkunnelsen har sitt ursprung i en fariseisk ande eller om Guds Ande står för inspirationen. Om frukten är människocentrering, religiös träldom och kontroll - tror jag man kan vara ganska säker på att det är en förkunnelse som är inspirerad av köttslig visdom snarare än Guds. Fördömelse för den som misslyckats att hålla "buden" och högmod för den som tycker sig ha rätt att "se ner på alla andra" i självrättfärdighet. Där Guds Ande verkar blir Kristus upphöjd och förkunnad och där råder den frihet som & ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.