Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Påven eller Anden?


Ett inlägg från bloggen: Soli Deo Gloria


Publicerad den 15 mars 2014 23:11. Läs inlägget på bloggen här.

Ulf Ekman säger i en intervju i Dagen (11/3) att "påven är förvaltaren av läran". Likaså tycks det Katolska synsättet på påven som Kristi ställföreträdare inte bekymra Ekman. Men hur förenliga är dessa Katolska tankegångar med Skriften? Den får tala för sig själv.. "Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er." (Joh 16:7-15)"Det är bäst för er att jag går bort"..Kristus kommen i köttet skulle alltså ersättas till det bättre - med ett påveämbete? Skulle detta vara vad Jesus åsyftade? Att sätta en begränsad och svag människa i den position som Jesus vikt åt Anden - kan väl inte vara annat än att misstolka Bibeln å det grövsta. Hur den Katolska kyrkan hamnade på detta villospår kan man väl fråga sig men vad Anden varnade Paulus fö ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Soli Deo Gloria.